Elu Jeesuse joonistatud mustris

Avaldatud 29.4.2024, autor Eve Nõmm

Jumal on imeline ja Tema teed minule on samuti imelised. Iga samm, mida ma luban Temal juhtida, viib armastusse. Sellise mustri joonistas meile, inimestele, ette juba aastatuhandeid tagasi Jeesus ise.  

Olen Jumala Sõnast lugenud, et Jumal on armastus. (1. Johannese 4:8) Kogen seda iga päev, kasvõi pisikestes hetkedes. Näiteks ühel hommikul juhatas Ta mulle paari viitega ette kirjakohad, mis meenutasid mulle üht olulist kohustust, mille olin juba unustanud. Sellistel hetkedel tunnen, kuidas taevane Isa hoiab mind nii hoolivalt ja armastavalt oma peopesal.  

Sellistel hetkedel tunnen, kuidas taevane Isa hoiab mind nii hoolivalt ja armastavalt oma peopesal. 

Viimastel nädalatel on Jumal mulle õrna armastusega avanud oma iseloomu. Lugesin Piiblist Johannese 17:10, 11: „Ja kõik minu oma on sinu oma ja sinu oma on minu oma,... et nad oleksid üks nii nagu meie!” Jäin mõtlema Isa ja Poja omavahelisele seotusele. Sama peatüki salmis 18 jätkub: „Nii nagu sina läkitasid minu maailma, läkitan ka mina nemad maailma.” Näen siin lisandumas Jeesuse läkitust minule. Seega, samuti nagu Jumal läkitas oma Poja maailma, läkitab Jumal mindki oma tütrena. Tema on meid kõiki loonud ja Ta jääb meie Isaks. Ma märkan Jeesuse ja Jumala armastuses põimumist – nii tihedalt ja sujuvalt, et võimatu on neid eristada. Sama mõtte viidet näen 23. salmis: „Mina neis ja sina minus, et nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et sina oled minu läkitanud ja et sa oled armastanud neid nii, nagu sa oled armastanud mind.” Minu tähelepanu koondus väljendile et nad oleksid täielikult üks. Jäin seda lugedes mõtlema ja analüüsima iseenda suhet Isaga. Kui palju on neid hetki, kui tahan olla Isaga täielikult üks? Kuidas saan mina ise seda mõjutada? See kõik on võimalik Jumala väes.  

Mainisin ennist tõde, et Jumal on armastus. Seega, kuna minu taevane Isa on armastus, siis Temaga kokku põimudes peaksin mina seda ka väljendama – Tema väes. Ma tõesti igatsen elada nii, et mind ümbritsevad inimesed näeksid armastust, mis minu kaudu neile peegeldub. Jumala väes on see võimalik.  

Jumala väes on see võimalik

Kuidas ma oma sõnades ja tegudes Jumala armastust väljendan? Jumala Sõna ütleb: „Teie ise olete meie kiri, kirjutatud meie südamesse, igale inimesele mõistetav ja loetav … mis ei ole kirjutatud tindiga, vaid elava Jumala Vaimuga, ka mitte kivilaudadele, vaid lihastele südamelaudadele. … Meie ei ole ju iseendast kõlblikud midagi lugema oma teeneks …vaid meie kõlblikkus tuleb Jumalalt.”  2. Korintlastele 3:2, 3, 5 

Ääretult julgustav on teada, et minu Isa, elava Jumala Vaim, Püha Vaim saab rääkida minu kaudu. Isa räägib minu sõnade ja tegude kaudu inimestele, kes on minu ümber. 

Neil kordadel, kui mina komistan, tõstab Isa mu üles ja kutsub käsikäes edasi astuma. 

„Isa saadab minus kirja sellesse perekonda, sellesse asulasse, sellesse majja, kus mina elan. Võibolla nad ei loe Piiblit või ei kuule häält, mis räägib neile selle lehekülgedelt; võibolla nad ei näe Jumala armastust Tema tegudest.” (E. G. White „Tee Kristuse juurde”, lk 115–116) 

Tema räägib inimeste südamele nii, et nad saavad aru. Mina ise pole kõlblik Jumalast tunnistama, aga Isa on täiuslik. Tema armastus iga inimese vastu on tingimusteta. See teadmine ja veendumus on võimas ja ääretult julgustav. Neil kordadel, kui mina komistan, tõstab Isa mu üles ja kutsub käsikäes edasi astuma. Selline on Tema arm, mida inimene pole ära teeninud. Jumala armus väljendub Tema tingimusteta armastus. Sellepärast pean Tema juhtimist oluliseks. Kuna Jumal, minu taevane Isa on armastus, siis tahan valida Ta igal hommikul oma päeva juhiks. Jah, see on minu igahommikune valik ärgata varem, et pidada Temaga päeva esimene vestlus ja anda juhtimine siirast südamest Temale. Meie Isa on armastus, mis iial ei väsi. (1. Korintlastele 13) Selles on meie lootus.•

Jaga Facebookis
Loe seotud teemal
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat